Szolgáltatásaim

Pontos, megbízható, minőségi munkák

Villanyszerelés
 • Villanyszerelési alapmunkálatok
 • Vezetékezés
 • Szerelvények bekötése
 • Elosztószekrény szerelés
 • Hagyományos villanyszerelés
 • Okos otthonok
 • Épület automatika
 • Gyorsszolgálat
Felülvizsgálatok
 • Érintésvédelmi felülvizsgálat
 • Erősáramú berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata
 • Norma és nem norma szerinti villámvédelmi felülvizsgálat
Mérőhely kiépítés
 • Mérőhely kiépítése
 • Mért fővezeték csere
 • Teljesítmény bővítés
 • ELMŰ által ajánlott szerelő
 • Mérőhely felülvizsgálata
 • Mérőhely szabványosítás
 • Áramszolgáltatói ügyintézés

Kovács Attila

Elektro-Kovill Kft.

+36 70 2266259

Villanyszerelés
A villanyszerelő
Lakóházakban, irodaépületekben,ipari és gazdasági létesítményekben szereli, javítja és karbantartja az áramellátáshoz szükséges villamos hálózatot.
Feladatai:
 • a tervrajzokat áttanulmányozza
 • a védőcsövek falba süllyeszti vagy falra erősíti, elosztódobozok, kapcsolók, biztosítékok, kapcsolószekrények és világítástechnikai szerelvényt felszereli
 • a vezetékek, kábelek szigetelésellenállás mérési védőcsőbe húzza vagy vezetékcsatornába fekteti
 • a vezetékvégeket csupaszol (blankol) és villamos kötéseket kialakítja
 • a fogyasztókat beköti a villamos hálózatba
 • a védőföldelést alakít ki és a földelési ellenállást ellenőrzi
 • meghibásodása esetén a hibahely behatárolja (zárlat, szakadt vagy összeégett vezetékek, meghibásodott szerelvények, kiégett világítótestek stb.) és kijavítja
 • a szükségáramforrások működtetéséhez használt akkumulátorokat karbantartja
 • a túlterhelés vagy az elöregedett szigetelés miatt leégett, villamos forgógépeket felújítja
 • az elektromos vezetékek, berendezések és szerelvények elrendezésének és telepítésének tervezése a feladatmeghatározásnak és a vonatkozó szabványoknak megfelelően
 • szerelői ellenőrzést végzi
Ez alapján hívom fel a figyelmet a munkám sokszínűségére. Ezeket a folyamatokat végzem napi rendszerességgel. A szabványok és jogszabályok betartása mellett. Nem fogok azzal kampányolni, hogy milyen jól dolgozom. A megrendelők elégedetsége a legjobb reklám. Nekem és a munkatársaimnak nem kell nagyobb elismerés, mint amikor egy megrendelő ajánl másoknak.

Érintésvédelem

Villamos biztonsági felülvizsgálat: a villamos berendezések olyan részletes méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését tartalmazó ellenőrzése, amellyel ki tudjuk mutatni, hogy a villamos berendezés teljesíti-e a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó előírásokat. A felülvizsgálatok elvégeztetése lakóházakban a tulajdonos vagy építtető, társasházakban az üzemeltető, munkahelyeken és egyéb létesítményekben a felelős vezető kötelezettsége.